Gastvrij Peelland
onze vriendelijke pony`s

Natuurlijke begrazing door onze pony`s

Rondom ons natuurkampeerterrein liggen blauwgraslanden die we tot voor enkele jaren geleden op natuurlijke wijze hebben begraasd met het kleinste runderras van Europa: het Dexter rund.
De laatste jaren hebben we de runderen vervangen door onze pony`s.
Door de begrazing verschralen de weilanden zodat de van oorsprong inheemse vegetatie weer een kans krijgt.

In onze weilanden vindt u dan ook behalve verschillende gras- russen- en biezen soorten, onder andere vlasleeuwenbekjes, heelkruid, watermunt, grote wederik, koninginnenkruid, moeras-vergeet-me-nietjes, melkeppe, kleine ereprijs, boerenwormkruid, blauwe zegge, pijpenstrootje, sint Janskruid, duizendblad, moerasrolklaver, liggende klaver en rode en witte Klaver, valse kamille en de spaanse ruiter.

Onze pony`s hebben een zo natuurlijk mogelijk leven: jonkies blijven bij de moeder, mannetjes bij de kudde en het gehele jaar door krijgen ze weidegang.

In de weilanden liggen drie natuurpoelen waaruit ze drinken. Deze natuurlijke manier van weilandbeheer heeft ook een grote ecologische waarde voor wilde bijen en hommels, libellen, (nacht)vlinders, amfibieën, weide- en watervogels, roofvogels, insecten en kleine en grote zoogdieren.
De weilanden zijn omringd door struwelen en hoge bomen en houtsingels zodat er voldoende natuurlijke beschutting is voor de kudde tijdens warm en koud weer.
Ook deze struwelen zijn ecologisch van een groot belang. Vanwege hun relatief lichte gewicht en soberheid zijn onze pony`s geschikt voor natuurlijk landschapsbeheer. Ze ontwikkelen een dikke wintervacht en kunnen uitstekend uit de voeten op drassig terrein.

Als kampeergast heeft u een prachtig uitzicht op onze kudde.