Gastvrij Peelland

Natuurlijke begrazing met Dexterrunderen

Rondom ons natuurkampeerterrein liggen blauwgraslanden die we natuurlijk begrazen met het kleinste runderras van Europa: het Dexter rund.
Hierdoor verschralen de weilanden zodat de van oorsprong inheemse vegetatie weer de kans krijgt.

In onze weilanden vindt u dan ook behalve verschillende gras- russen- en Biezen soorten, onder andere Vlasleeuwenbekjes, Heelkruid, Watermunt, Grote Wederik, Koninginnenkruid, Moeras-vergeet-me-nietjes, Melkeppe, Kleine Ereprijs, Boerenwormkruid, Blauwe Zegge, Pijpenstrootje, Sint Janskruid, Duizendblad, Moerasrolklaver, liggende Klaver en Rode en Witte Klaver, Valse Kamille en de Spaanse Ruiter.

Onze Dexter kudde heeft een zo natuurlijk mogelijk leven: kalfjes blijven bij de moeder, stieren bij de kudde en het gehele jaar door weidegang.
Dexter koeien staan bekend als uitzonderlijk goede moeders.
Nadat een kalf geboren is verstoppen ze het in de beschutting en zijn uiterst beschermend.

In de weilanden liggen drie natuurpoelen waaruit ze drinken. Deze natuurlijke manier van weilandbeheer heeft ook een grote ecologische waarde voor wilde bijen en hommels, libellen, (nacht)vlinders, amfibieën, weide- en watervogels, roofvogels, insecten en kleine en grote zoogdieren.
De weilanden zijn omringd door struwelen en hoge bomen en houtsingels zodat er voldoende natuurlijke beschutting is voor de kudde tijdens warm en koud weer.
Ook deze struwelen zijn ecologisch van een groot belang. Vanwege hun relatief lichte gewicht en soberheid zijn deze runderen zeer geschikt voor natuurlijk landschapsbeheer. Ze ontwikkelen een dikke wintervacht en kunnen uitstekend uit de voeten op drassig terrein.

Dexter runderen komen van oorsprong uit het Zuid-westen van Ierland en hebben hun naam te danken aan een man genaamd Dexter die begon met het fokken in 1750.
Vanaf 1882 waren ze in Engeland erg populair als zogenaamde ´park-koeien´ van de Engelse Adel. In 1960 kwamen de eerste Dexter runderen naar Nederland.
Dexters worden gehouden als dubbeldoelras; ze worden gehouden voor melk, vlees of als ossen. In Nederland worden ze enkel hobbymatig of voor begrazing gehouden.

Als kampeergast heeft u een prachtig uitzicht op onze kudde.

Foto´s : Livestock photographer & Sony World Photography Award winner 2014 Gert van den Bosch uit Zaltbommel